test-one

Hele vejen fra udkast til udførelse

LightSupply ApS udfører belysningsopgaver og projekter fra den første idé til det færdiginstallerede produkt.
Et projekt forløber typisk således

1 Koncept / Krav / Kundeønsker

Arkitekten og projektlederen starter oftest med et besøg – om muligt – hos arkitekten / bygherren for projektet for derigennem at lære projektet at kende, forholde sig respektfuldt til arkitekturen og for at få afklaret alle detaljer inden det videre forløb.

2 Belysningsforslag / Tilbud

Næste skridt er udarbejdelsen af en belysningsplan med til- hørende lysberegning hvis det ønskes. En belysningsplan, der viser placeringen af armaturerne. Med denne følger også præsentation af de udvalgte armaturer og deres specifikationer. Med lysberegningen følger visualisering i 3D af, hvordan det vil tage sig ud efter installationen. Belysningsplanen danner
baggrund for det tilbud, der udfærdiges hertil.

3 Godkendelse / Opstart af Projekt

Vi leverer præsentationen, tilbuddet og belysningsplanen til gennemgang og godkendelse efter eventuelle tilrettelser. Når disse er på plads og ordren afgivet, bestiller LightSupply armaturerne og tilhørende styring hjem. Da LightSupplys installatør har en dybdegående erfaring med teknikken bag produkterne, kan han gå igang med installationen så snart produkterne er leveret. Er der i projektet stillet krav om anden installatør, kan LightSupply sørge for instruktion i eventuelle nye produkter.

4 Aflevering / Opfølgning

Når installationen er færdiggjort mødes alle parter til aflev- ering for at sikre, at alt er udført efter ønske og fungerer tilfredsstillende. Vi følger typisk op efter nogen tid, for at sikre, at alt fortsat kører som det skal. Alternativt hjælper vi med at tilpasse installtionen f.eks. i forbindelse med programmering eller efterjusteringer.

Call Now Button